Φροντίστε να είναι σύντομη και περιγραφική. Θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, αντί της μεγάλης περιγραφής.
Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν την καταχώρηση σας χρησιμοποιόντας τις κατηγορίες, για αυτό προσπαθήστε να επιλέξετε τις πιο σχετικές κατηγορίες.
Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν την καταχώρηση σας βάσει κατηγορίας, για αυτό επιλέξετε τις πιο σχετικές κατηγορίες.
Αφήστε το κενό αν η τοποθεσία δεν είναι σημαντική για εσάς
Η πρώτη εικόνα θα εμφανιστεί σαν εξώφυλλο της επιχείρησης
Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του κειμένου για να ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Select if this is a remote position.